Kategorier
Juridik

När arvstvister ställer familjer inför rätta

Arvstvister kan splittra familjer men med ett tydligt testamente och juridisk vägledning kan konflikter kring ett arv förebyggas och sista viljan följas. En arvstvist kan splittra familjer vid en tidpunkt då sammanhållning behövs som mest. Det är långt ifrån ovanligt och uppstår ofta när känslor och ekonomiska intressen kolliderar vid fördelningen av en anhörigs kvarlåtenskap. […]

Kategorier
Juridik

Att välja rätt advokat i Malmö

För den som söker juridiskt stöd i Malmö kan valet av advokat göra en stor skillnad. Det är viktigt att du hittar en advokat med rätt kompetens för ditt ärende. Juridiska frågor kan upplevas som komplexa och de är ofta väldigt personliga. Vare sig det handlar om familjerätt, brottmål, eller arbetsrättsliga frågor så finns det […]

Kategorier
Juridik

Boka in advokat i Göteborg

En vårdnadstvist är alltid uppslitande. Du kan få professionell hjälp av en advokat i Göteborg som är specialist på att hantera juridiken kring dessa ärenden. Advokater är vana vid konfliktfyllda situationer, och en vårdnadstvist är ofta en känslofylld process där föräldrarna är osams men ändå vill barnets bästa. Befinner du dig i detta läge är […]

Kategorier
Juridik

Vad innebär ett dödsbo?

Förr om åren kallade man dödsbo för sterbhus, ett ord som inte längre används. Ett dödsbo är den kvarlåtenskap efter en avliden person – hans samlade skulder och tillgångar – och det är först då man delat upp dödsboet som personen i fråga upphör att finnas i juridisk mening. Ett dödsbo är en juridisk person […]