Kategorier
Juridik

Boka in advokat i Göteborg

En vårdnadstvist är alltid uppslitande. Du kan få professionell hjälp av en advokat i Göteborg som är specialist på att hantera juridiken kring dessa ärenden. Advokater är vana vid konfliktfyllda situationer, och en vårdnadstvist är ofta en känslofylld process där föräldrarna är osams men ändå vill barnets bästa. Befinner du dig i detta läge är […]

Kategorier
Juridik

Vad innebär ett dödsbo?

Förr om åren kallade man dödsbo för sterbhus, ett ord som inte längre används. Ett dödsbo är den kvarlåtenskap efter en avliden person – hans samlade skulder och tillgångar – och det är först då man delat upp dödsboet som personen i fråga upphör att finnas i juridisk mening. Ett dödsbo är en juridisk person […]