Kategorier
Juridik

Vad innebär ett dödsbo?

Förr om åren kallade man dödsbo för sterbhus, ett ord som inte längre används. Ett dödsbo är den kvarlåtenskap efter en avliden person – hans samlade skulder och tillgångar – och det är först då man delat upp dödsboet som personen i fråga upphör att finnas i juridisk mening. Ett dödsbo är en juridisk person fram till dess att kvarlåtenskapen är fördelat mellan arvingarna. Man kan – förenklat – se dessa som aktieägare till ett företag och där några har starkare poster än vad andra har. Ska man förklara detta så kan vi säga att det handlar om ett dödsbo i Stockholm där en man nyligen har passerat revy – denne man har två stycken barn samt en massa kusiner som fortfarande är i livet och det är dessa som ska dela upp hans dödsbo.

Det som sker här – och det vi menar med att vissa har starkare poster – är att barnen räknas som bröstarvingar och har rätt till den största delen av kvarlåtenskapen. Därefter som kommer mannen i Stockholms kusiner att få göra anspråk på föremål och saker, helt enligt den arvsrätt som finns i Sverige. Ett dödsbo ska även betala saker som rör mannens jordfästning; det ska betala för exempelvis gravsten, blommor, eventuella kläder till deltagarna på begravningen, gravyr på stenen samt kanske en nekrolog i tidningen och kaffe för minnesstunden. Vad händer så om denne man i Stockholm hade större skulder än vad hans samlade tillgångar var?

Dödsbo i konkurs

Han kanske hade ett dolt spelmissbruk där han hela tiden tvingades att låna pengar från olika personer i Stockholm? Ja, här måste fordringsägarna – de som han haft skulder till – ställa sig i en slags kö och här ska man veta att det inte är det lättaste att få tillbaka sina pengar. Det som sker här är nämligen att detta dödsbo i Stockholm kommer att sättas i konkurs och de pengar som finns kommer först och främst att betala för begravningen.

Därefter kommer fordringsägare som lånat ut till någon typ av säkerhet att prioriteras; det vill säga – har mannen i Stockholm lånat med sitt hus eller sin bil som säkerhet så kommer de som lånat pengar, förmodligen en bank, att stå först på tur. De som lånat honom pengar för hans spelmissbruk kommer således att ha en låg prioritet och får nog räkna med att de pengar de lånat ut också är förlorade.

Ett dödsbo i Stockholm som är skuldfritt

Vi kan här säga att mannen i fråga köpt sitt hus i Stockholm på ett tidigt stadium – redan på 60-talet – ett hus som han betalat av. Då värdet på detta hus dessutom nästan har tiodubblats; alla vet hur priserna för bostäder är i Stockholm, så kommer detta dödsbo plötsligt ha väldigt mycket tillgångar. Det är definitivt inget ovanligt scenario i dagens Stockholm där en lägenhet eller ett hus kan vara värt otroligt mycket pengar.

Det innebär att flertalet delningar av ett dödsbo innehåller väldigt mycket tillgångar som arvingarna ska dela upp mellan sig. Något som – av uppenbara skäl – kan bli problematiskt. Alla vet vad pengar kan göra med människor, eller hur? Här brukar man som regel kalla in en extern bodelningsman för uppgiften; något som gör processen enklare och mindre partisk.